Γιώργος Παυλίδης

Τηλ.: +30 6948364770

Ορφανίδου Ολυμπία

Τηλ.: ‎+30 6946 616261

Διεύθυνση
Ολυμπίας 35, ΤΚ 543 52

Τηλέφωνο: +30 2314019905

Θεσσαλονίκη – Ελλάς

info@leatherbrina.com